แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี โดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี โดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

  • -
1

โรงพยาบาลราชวิถี โดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ผศ.(พิเศษ) พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ หัวหน้าหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดทางนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้อง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นในการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก รวมทั้งลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการดังกล่าว โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy workshop) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้สนใจจากภายนอก ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน ๑ วัน มีการบรรยายและการฝึกหัตถการใช้เครื่องมือส่องกล้องจริงกับหุ่นจำลอง ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า

untitled-1

template

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility