แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566 – โรงพยาบาลราชวิถี

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566

  • -
1-line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจำปีพระราชทาน พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมในพิธี จำนวน 190 คน ในโอกาสนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย นายชเนศ ไชยานุกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88

line_album_%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88

untitled-1

untitled-2

template-dms

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility