แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รับสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 รอบที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี – โรงพยาบาลราชวิถี

รับสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 รอบที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

รับสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 รอบที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี

“รับสมัครหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2566 รอบที่ 2  โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่

E-mail :backoffice.FMRJ@gmail.comพร้อมส่งทางไปรษณีย์ขนส่งเอกชน ตามที่อยู่ข้างล่าง

 

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 13

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-206-2900ต่อ  11320มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2จนถึง วันที่ 31มีนาคม 2566

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 10เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  ชั้น 13 อาคารทศมินทราธิราช

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

หลักฐานและใบสมัคร หลักสูตร

แบบประเมิน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility