แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ประกาศ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชวิถี – โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

ประกาศ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชวิถี

nognogng

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน)  

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

หนังสือเชิญอบรมหลักสูตร

ลงทะเบียน(บุคคลภายนอก)ลงทะเบียน(บุคคลภายใน)หนังสือรับรองแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ระเบียบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร์ม)

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

         รับจำนวนจำกัด  =  55  คน (บุคคลภายในและนอก)

 ระยะเวลาการอบรม  1  เดือน

         ระยะที่ 1  ภาคทฤษฎี   8  วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 55 คน 

                        ระหว่างวันที่ 1 – 13  มิถุนายน 2566   เวลา 08.00 – 16.00 น. 

          ระยะที่ 2  ภาคปฏิบัติ  13  วัน จำนวนผู้เข้าอบรม 55 คน 

                        ระหว่างวันที่ 14 –30  มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 – 16.00 น.

  

ค่าลงทะเบียนบุคคลภายนอก  22,000.- (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

การโอนเงิน 

ชื่อบัญชี   “เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี”  เลขที่   678-3-050-106  ธนาคารกรุงไทย 

              หรือช่องทางใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

CNEU: 50 หน่วย 

การรับสมัคร: สมัครทาง Online เท่านั้น ที่ www.rajavithi.go.th Click >> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวอบรม  หรือค้นหาจาก หลักสูตร 1 เดือน เคมีบำบัด รพ. ราชวิถี ทาง Google

โดยแนบหลักฐาน 

  1. วุฒิการศึกษา (ถ่ายเป็นรูปภาพ)
  2. ใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว  (ชุดฟอร์มพยาบาล หรือ รูปข้าราชการ)
  4. หลักฐานการชำระเงิน
  5. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน จากผู้บังคับบัญชา 

                                   

ติดต่อสอบถาม: 02-206-2900 ต่อ 11600-2 คุณสุดารัตน์ แสงอากาศ หรือ โทร. 087-782-3899 หรือ 

                     sudaratseangakas@gmail.com  

ติดต่อผู้ดูแล web รับสมัคร: ปาร์ค  02-206-2900 ต่อ 10818 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility