แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถีเปิดโครงการ “พัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ” – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถีเปิดโครงการ “พัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ”

  • -

รพ.ราชวิถีเปิดโครงการ “พัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ”

20-1-66

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว เรื่อง “ความท้าทายในการทำงานด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ” โดยมี นางสุตาพร ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.บุษยาภา ศรีสมพงษ์ นักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และผู้ก่อตั้งองค์กรชีโร่ (SHero Thailand) เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “ความท้าทายในการทำงานด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ” และ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าของเพจ Being Human เพราะเราคือมนุษย์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการทำงานกับผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว”
ทั้งนี้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพ จึงจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite 60 คน และในรูปแบบ Online 273 คน รวมทั้งสิ้น 333 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility