แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7

  • -
_mg_0279

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 7 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ , World Diabetes Foundation (WDF) , สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน , สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม (ประธาน service plan NCDs เขตสุขภาพที่ 7) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้ง นพ.ไพรัชฌ์ สงคราม (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) คณะวิทยากร คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 และคณะทำงานโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 190 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ในเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 160 คน ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานใน NCD clinic ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต

โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ อสม. เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เหล้า บุหรี่แอลกอฮอล์ พร้อมให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ Workshop สำหรับสหวิชาชีพ อาทิ Communication and empowerment , Nutrition therapy , Exercise , การเบิกจ่าย , CKD Clinic , Health care & Health Coach Workshop สำหรับ อสม. เรื่องรู้จักอาหารไขมัน , อาหารสุขภาพ , การอ่านสลากโภชนาการ พร้อมเสวนาปัญหาสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลดการส่งต่อและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อีกด้วย

untitled-1

untitled-2

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility