แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  • -
s__100761644

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ” ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ แก้ใขปัญหาอัตราความเสี่ยงจากความสูญเสียในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่รอคิวผ่าตัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์สามารถดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนของโรคได้เอง แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในทุกช่วงวัยมากว่า 50 ปี โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาค เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน (The Best for the Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง ในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบทบาทการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบริการและวิชาการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะได้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ” นอกจากนี้ ยังถือเป็นการช่วยลดภารค่าใช้จ่ายครัวเรือนของผู้ป่วยและญาตินับแสนบาทต่อราย และถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในมวลรวมของประเทศ ลดความสูญเสีย และเพิ่มความสุขให้พี่น้องประชาชนในภาคอีสานตอนล่างได้มีรอยยิ้ม และมีความสุขเพิ่มขึ้น อีกด้วย

s__15654926

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility