ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการเเพทย์ จำนวน 11 อัตรา

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility