ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

  • -

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

logo

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

“จากวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565”

หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility