รพ.ราชวิถี ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกสิรินธร

  • -
s__4137045

รพ.ราชวิถี ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกสิรินธร

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย เข้าทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของตึกสิรินธร เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการตรวจสอบความคลอบคลุมครบถ้วนในแต่ละพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันอัคคีภัยด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

s__19259435

s__19259437

24-%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility