ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

  • -

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

logo

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 56

“จากวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565”

หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility