รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

  • -
website1

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยมีนางสุตาพร ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

website2

14-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility