รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

  • -
s__90439826

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support) เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564

untitled-1

11-acls

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility