รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ติดตั้งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์บุษกร แสนสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี (บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทีมช่างและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 มกราคม 2564

website-2

website-3

website-5

9-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility