ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”

  • -
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-1

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”

ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ …
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”
เลขที่บัญชี 051 – 2 – 16322 – 1
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
*ระบุว่า เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี

**************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 354 7997 ถึง 9 ต่อ 101 , 105 หรือ 121
โทรสาร. 02 354 7996
E-mail. rajavithihospitalfoundation@gmail.com
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-1
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility