รพ.ราชวิถี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

  • -
s__102809606

รพ.ราชวิถี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีทุกคน โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ผศ.พิเศษ นาวาโท นายแพทย์ประพนธ์ จารุยาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้แทนรับมอบ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมี ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 7 มกราคม 2564

1s__1028096281-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility