รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
1

รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต พร้อมพูดคุยซักถามถึงสถานการณ์การจัดหาและการใช้โลหิตของโรงพยาบาลราชวิถีด้วย โดยมี นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย และบุคลากรหน่วยจัดหาโลหิต ต้อนรับ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
3

4

8-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility