กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดงานอบรมวิชาการระยะสั้นทางอายุรศาสตร์ “Emergency Medicine 2020” ประจำปี 2563…

  • -
670489ad-0d54-4a08-a3d1-354f6e2df96e

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดงานอบรมวิชาการระยะสั้นทางอายุรศาสตร์ “Emergency Medicine 2020” ประจำปี 2563…

..ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Emergency Medicine 2020” ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้าประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

12757573995330

collage2collage

Please follow and like us:

Accessibility