****โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม***

  • -

****โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม***

ขยายการฉีดวัคซีนของปี 2563 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ คลินิกฉุกเฉินทั่วไป (ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 7 เดิม) ในวันและเวลาราชการ โดยยกเว้นวันหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ

เอกสารที่ต้องนำมาในการมายื่นฉีดยา

  1. นำบัตรประชาชนมาทุกครั้ง%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%94

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยจำกัด วันละ 60 คน ช่วงเช้า 30 คน  ช่วงบ่าย 30 คน  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-206-2900 ต่อ 60211

ลงทะเบียน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility