นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

  • -
115770

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

…นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐o – ๑๓.๐๐ น.ะณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

collage

collage115778

 

Please follow and like us:

Accessibility