คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาคจาก คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 5 ล้านบาท , มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ล้านบาท และสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 6 ล้านบาท โดยมี นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ หัวหน้างานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก , แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ศัลยแพทย์ทรวงอก และคุณจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กันยายน 2563

10img_772211

Please follow and like us:

Accessibility