โครงการ อบรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับ บุคคลากรทางการแพทย์. รุ่นที่ 3 จัดโดย องค์กรแพทย์ รพ. ราชวิถี และสมาคมกีฬายูยิสสูแห่งประเทศไทย

Accessibility