รพ.ราชวิถี รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมวิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในงานครบรอบ 20 ปี ศ.น.พ.

  • -
website

รพ.ราชวิถี รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมวิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในงานครบรอบ 20 ปี ศ.น.พ.

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรมโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมวิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในงานครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

website1129-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%9e

Please follow and like us:

Accessibility