รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัสเบื้องต้น

  • -
timeline_20200915_133548

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัสเบื้องต้น

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัสเบื้องต้น” เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการป้องกันข้อมูลสูญหายจากการโจมตีของไวรัส ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 15 กันยายน 2563
untitled-18-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%af

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility