คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานมนุษย์พันธุศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สำนักงานพยาธิวิทยา และงานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่น และจะมอบรางวัลในงานมหกรรมความรู้ด้านอัคคีภัย อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 สิงหาคม 2563

  • -
13863_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%93_65

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานมนุษย์พันธุศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สำนักงานพยาธิวิทยา และงานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่น และจะมอบรางวัลในงานมหกรรมความรู้ด้านอัคคีภัย อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานมนุษย์พันธุศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สำนักงานพยาธิวิทยา และงานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบดีเด่น และจะมอบรางวัลในงานมหกรรมความรู้ด้านอัคคีภัย อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 สิงหาคม 2563

untitled-1

race-13-08-63

Please follow and like us:

Accessibility