รพ.ราชวิถี กำหนดซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 20 -21 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility