ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19

  • -
3463_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%93_0052

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19

Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Dr.Richard Brown, Technical officer for Health Emergency ร่วมตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลราชวิถี เช่น ARI Clinic , ห้องตรวจ SCG Modular chamber และศูนย์บัญชาการกรมการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สถิต นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและหัวหน้าห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) , นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร หัวหน้างานโรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ , นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility