รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รพ.ราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จาก นางสาวฉอย สมบูรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท

  • -
website

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รพ.ราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จาก นางสาวฉอย สมบูรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท

187391

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จาก นางสาวฉอย สมบูรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถีในการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Please follow and like us:

Accessibility