กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด”

  • -
website

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด”

untitled-1

untitled-2

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด” (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 สอบถาม้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยให้ยาเคมีบำบัด ชั้น 5 ตึกสิรินธร โทร. 02 354 8108 ต่อ 2541 หรือ 2542

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.rj-register.com/?page_id=3687

Please follow and like us:

Accessibility