รพ.ราชวิถี ร่วมกับ รพ.สุรินทร์ จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน

  • -
s__55255209

รพ.ราชวิถี ร่วมกับ รพ.สุรินทร์ จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ จัดประชุมวิชาการในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบริการสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน โดยมีทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสุรินทร์ได้วางรากฐานในการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอกให้มีความเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามารับริการการรักษาและผ่าตัดได้อย่างครบวงจร

per-1

Please follow and like us:

Accessibility