รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร” ติดตามผลระยะที่ 2 ในโครงการ “3 เดือน 3 กิโล โอ้โห 3 พัน”

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร” ติดตามผลระยะที่ 2 ในโครงการ “3 เดือน 3 กิโล โอ้โห 3 พัน”

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  จัดโดยงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility