เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข

  • -
website

เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข

11

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) โดยการสนับสนุนของ World Diabetes Foundation (WDF) เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดีในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านการดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้เป็นเบาหวาน 13 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกอบรมสหสาขาวิชาชีพในประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , ศ.คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย , H.E.Mr.Uffe Wolfthechel เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สธ.ปรับกลยุทธ์สู้โรคเบาหวาน นำร่องใน กทม. https://bit.ly/2XhbrH0

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility