รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)

  • -
s__11386884

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)

นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบถุงผ้าจากนางวิภาวรรณ คนซื่อ ผู้บริหารงานส่วนจัดการและควบคุมคุณภาพบัญชีเครดิต ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) จำนวน 600 ใบ ในโครงการ “ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) เมืองทองธานี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2652

s__11386884

Please follow and like us:

Accessibility