เจ็บป่วยทั่วไป งดใช้ห้องฉุกเฉิน ลดภาวะผู้ป่วยเกิน เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยวิกฤต

Accessibility