ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลโดยการสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Accessibility