ขอเชิญ จนท.รพ.ราชวิถี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 23 ร่วมโครงการ “3 เดือน 3 กิโล โอ้โห 3,000!”

Accessibility