ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 6

  • -
1088-x-720

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 6

poster

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 6 (6th National Trauma and Emergency and Disaster Forum : Lean Coordination and Sustainability) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 4 กรุงเทพฯ

ฟรี!! ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์
http://www.rajavithi.go.th/rj/5thTE/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02 206 2957 หรือ 02 354 8108 ต่อ 2801

Please follow and like us:

Accessibility