การอบรมโครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล”

  • -
139388

การอบรมโครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล”

ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลราชวิถี

โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

collage

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility