[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นางกชชุกร หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • -
website

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ] นางกชชุกร หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3

นางกชชุกร  หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอผลงานเรื่อง : A System Development of Multidisciplinary Care in Older Adult Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Treatment ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Academic Programs (GAP) Conference 2019 ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility