รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

  • -
website

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

*สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

———————–

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : http://www.bcn.ac.th หรือ https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=10423

Please follow and like us:

Accessibility