Author Archives: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  • -
12102020_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92_2

รพ.ราชวิถี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

12102020_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92_1127-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3

Please follow and like us:

  • -
website

บ้านนี้สีชมพู ปีที่ 7 [ ฉบับที่ 156 ]

untitled-2untitled-22

บ้านนี้สีชมพู ปีที่ 7 ฉบับที่ 156
ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
“ข่าวสารสั้น กระชับ รายงานทุกความเคลื่อนไหวในบ้านเรา”

อ่านออนไลน์ คลิก https://www.rajavithi.go.th/ebook/pink156

Please follow and like us:

  • -
website

  • -
website

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายอำนาจ กล่ำเพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มงานช่างและบำรุงรักษา คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์ ณ อาคารหอพัก 18 ชั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรที่พักอาศัยในอาคารตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563

โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีในครั้งนี้

firedrill%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8118%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%91_30213-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2

Please follow and like us:

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยดวงใจ สานใยรัก กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยดวงใจ สานใยรัก กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ” โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 87 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

—————— Photo By : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

ติดตามภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PR.Rajavithi/photos/a.1537218776449667/1537218839782994/?type=3

122-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility