Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

ประกาศรับสมัครวิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดใบสมัคร

14-11-2561-20-13-03

Please follow and like us:

  • -

  • -
8833144460951

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี”

collage

วันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี” ระหว่างวันที่๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรม โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2562

Please follow and like us:

  • -

Accessibility