Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

ประกาศรับสมัครพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3) เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

 💡 ประกาศรับสมัคร 💡

พนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3)

เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)

ไม่จำกัดเพศ           อายุไม่เกิน 35 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 ➡  ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัด ชั้น 3 ตึกสิรินธร

 ➡ หรือโทร. 02-3548108 ต่อ 3339 , 3340

Please follow and like us:

  • -

  • -

  • -
dsc_5177

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ Apnealink และเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ Apnealink และเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ ให้งานโรคปอด รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑dsc_5177

Please follow and like us:

  • -
dsc_5170

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไตให้งานโรคไต

คุณมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไตให้งานโรคไต รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานโรคไต เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑dsc_5170

Please follow and like us:

Accessibility