บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

img_8683

รองผู้อำนวยการฯ รพ.ราชวิถี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “สุริยะรังสิต”

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณรางวัล “สุริยะรังสิต” ในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นครูผู้สร้าง ผู้ทรงคุณค่า การศึกษาทางคลินิกกายภาพบำบัด จากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 3 มีนาคม 2564

Read More

Link

Accessibility